Metro Station Info


List of metro stations around R K Puram,Delhi
No. Station Name Approximate distance
1SIR VISHWESHWARAIAH MOTI BAGH1.29 Km
2VASANT VIHAR1.69 Km
3DURGABAI DESHMUKH SOUTH CAMPUS1.82 Km
4DHAULA KUAN2.05 Km
5MUNIRKA2.07 Km