Metro Station Info


List of metro stations around R K Puram Sector 12,Delhi
No. Station Name Approximate distance
1SIR VISHWESHWARAIAH MOTI BAGH0.48 Km
2BHIKAJI CAMA PLACE1.20 Km
3SAROJINI NAGAR1.20 Km
4MUNIRKA1.89 Km
5DURGABAI DESHMUKH SOUTH CAMPUS1.90 Km